تابحال پامو از نیم متری گلیمم درازتر نکرده ام ،چطوری انتظار داری بیام از جاذبه های جهانی برات بنویسم؟!

هیچ وقت از مغازه سر کوچمون تنهایی خرید نکرده ام چجوری انتظار داری بیام و دنیارو باهات بگردم؟!

هیچ وقت نتونستم گیتار زدن رو یاد بگیرم، آخه من مثل تو وقت و شعور ندارم که!

با اینکه همیشه پشت میله های زندان بودم، چیز های زیادی دیدم وخواندم و گفتم و شنیدم .

 مثلا تنهایی به مریخ و چند تا کهکشان دم کوچه سفر کردم آن هم بدون لباس فضانوردی! باورت میشه؟!

من رفتم و شاهزاده کوچولو رو با گل سرخش آشتی دادم و به گذشته های دور سفر کردم

یه چند سالی هم تو مصر و هند زندگی کردم ولی با این وجود بازم نتونستم مثل تو حرفه ای و باتجربه باشم!

فقط با یک روان نویس ساده و دفترچه گل گلی و دوربین قرمز اینور و اون ور میرم و کم و بیش مینویسم...

امیدوارم حوصله تو سر نبرم!

aboutme