خب راستش این گل رز زیبایی که الان میبینید در دنیای گلها یک زن جذاب هست!